2013-2019

STATISTIK SUMBANGAN KEBAJIKAN AHLI YGMB

Berikut adalah statistik sumbangan kebajikan kepada Ahli-ahli YGMB bagi tempoh 2013-2019

Statistik Sumbangan Kebajikan Ahli Seumur Hidup 2013-2019
BIL SUMBANGAN KEBAJIKAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM)
1 Khairat Kematian Ahli 231 115,500.00 237 118,500.00 181 90,500.00 263 131,500.00 227 113,500.00 199 99,500.00 204 102,000.00
2 Insentif Pelajaran 536 160,800.00 822 246,000.00 567 140,100.00 611 183,300.00 329 98,700.00 504 151,200.00 294 88,200.00
3 Rawatan 59 27,930.00 105 52,500.00 92 45,214.10 97 47,515.90 55 26,359.65 146 70,853.38 103 50,073.60
4 Bencana 28 11,000.00 367 183,500.00 737 221,800.00 20 7,900.00 58 23,500.00 88 26,400.00 19 9,300.00
5 Hadiah Persaraan 702 140,400.00 3,978 795,600.00 900 180,000.00 1,836 367,200.00 555 111,000.00 1,721 344,200.00 1,477 295,400.00
JUMLAH KESELURUHAN 1,556 455,630.00 5,509 1,396,100.00 2,477 677,614.10 2,827 737,415.90 1,224 373,059.65 2,658 692,153.38 2,097 544,973.60

YGMB telah membuat sumbangan kepada Ahli Seumur Hidup dalam tempoh 2013 – 2019 berjumlah RM 4,876,946.63.

Berikut adalah pecahan sumbangan kebajikan mengikut tahun:

 • Tahun 2013 – RM 455,630.00
 • Tahun 2014 – RM 1,396,100.00
 • Tahun 2015 – RM 677,614.10
 • Tahun 2016 – RM 737,415.90
 • Tahun 2017 – RM 373,059.65
 • Tahun 2018 – RM 692,153.38
 • Tahun 2019 – RM 544,973.60
Statistik Sumbangan Kebajikan Ahli Baharu 2013-2019
BIL SUMBANGAN KEBAJIKAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM) BIL. AHLI NILAI (RM)
1 Khairat Kematian Ahli 1 8,000.00 6 48,000.00 5 40,000.00 4 32,000.00 12 96,000.00 10 80,000.00 13 104,000.00
2 Khairat Kematian Ahli (Kemalangan Jalan Raya) 1 28,000.00 1 28,000.00 2 56,000.00 1 28,000.00 2 56,000.00
3 Khairat Kematian Pasangan Ahli 4 4,000.00 6 6,000.00 9 9,000.00 10 10,000.00 21 21,000.00 19 19,000.00 22 22,000.00
4 Khairat Kematian Anak Ahli 1 500 4 2,000.00 4 2,000.00 3 1,500.00 12 6,000.00 10 5,000.00 12 6,000.00
5 Kecacatan Kekal/Hilang Upaya Ahli 1 2,00.00 2 8,000.00
6 Kecacatan Kekal/Hilang Upaya Pasangan Ahli 1 1,000.00
7 Kecacatan Kekal/Hilang Upaya Anak Ahli 1 500.00 1 500.00
8 Kos Perubatan (Kemalangan Jalan Raya) 2 8,137.25 6 21,469.45 2 10,189.20 2 9,000.45 4 40,065.00 3 30,000.00 5 27,001.55
9 Elaun Hospital 21 7,650.00 12 5,450.00 25 5,350.00 42 16,200.00 39 10,750.00 40 14,700.00 62 25,850.00
10 Musibah 3 1,000.00 4 2,000.00 6 3,250.00 15 11,000.00 9 6,750.00 6 4,500.00 14 10,500.00
11 Insentif Pendidikan Ahli 36 36,000.00 33 33,000.00 47 47,000.00 65 65,000.00 162 162,000.00 113 113,000.00 96 96,000.00
12 Insentif Pendidikan Anak Ahli 45 22,500.00 54 27,000.00 75 37,500.00 88 44,000.00 113 56,500.00 131 65,500.00 131 65,500.00
13 Bencana 17 8,500.00 24 12,000.00 96 29,000.00 1 300.00 15 6,500.00 17 6,100.00 11 5,500.00
14 Hadiah Persaraan 15 7,500.00 14 6,700.00 13 6,500.00 17 7,500.00 29 14,500.00 21 10,500.00 41 20,500.00
15 Saguhati Mengerjakan Haji 9 4,500.00 6 3,000.00 15 7,500.00 15 7,500.00 43 21,500.00 35 17,500.00 41 20,500.00
16 Hadiah Perkahwinan 25 7,500.00 24 10,200.00 54 16,200.00 59 17,700.00 111 33,300.00 179 53,700.00 146 43,800.00
17 Hadiah Kelahiran Anak 89 26,700.00 175 52,800.00 188 56,400.00 324 97,200.00 503 150,900.00 579 173,700.00 598 179,400.00
JUMLAH KESELURUHAN 268 142,487.25 368 229,619.45 540 297,889.20 646 346,900.45 1,076 682,265.00 1,166 623,700.00 1,197 691,551.55

YGMB telah membuat sumbangan kebajikan kepada Ahli Baharu dalam tempoh 2013 – 2019 berjumlah RM 3,014,412.90

Berikut adalah pecahan sumbangan kebajikan mengikut tahun:

 • Tahun 2013 – RM 142,487.25
 • Tahun 2014 – RM 229,619.45
 • Tahun 2015 – RM 279,889.20
 • Tahun 2016 – RM 346,900.45
 • Tahun 2017 – RM 682,268.00
 • Tahun 2018 – RM 623,700.00
 • Tahun 2019 – RM 691,551.55

Statistik Sumbangan Kebajikan Ahli YGMB 2013-2019

BIL. AHLI NILAI (RM)
AHLI SEUMUR HIDUP 18,348 4,876,946.63
AHLI BAHARU 5,261 3,014,412.90
JUMLAH KESELURUHAN 23,609 7,891,359.53

Mengikut perangkaan, YGMB telah membuat sumbangan kebajikan kepada ahli-ahli berjumlah RM 7,891,359.53 dalam tempoh 2013 – 2019 secara keseluruhannya kepada 23,609 ahli.