Ahli Skim 16 (AS16) diperkenalkan sejak 2012 dengan menawarkan sebanyak 16 manfaat kebajikan sebelum ditambah bagi Rawatan Covid-19 pada 2020 yang menjadikan keseluruhan sebanyak 17 manfaat untuk dinikmati oleh ahli skim ini.

Menyedari kepentingan dan kebajikan yang berubah dari tahun ke tahun, YGMB mengambil pendekatan dengan memperkenalkan skim ini untuk menarik lebih ramai warga pendidik menyertai YGMB dengan tempoh maksimum keahlian sehingga mencapai umur 60 tahun atau sehingga bersara.

AS16 juga boleh menukar kategori keahlian terbaharu kepada Ahli Skim 18 atau Ahli Skim Emas untuk menikmati pelbagai manfaat yang lebih besar mengikut terma dan syarat keahlian yang ditetapkan.

SKIM KEAHLIAN YGMB

AHLI SKIM 16

RM 10.00/bulan

MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM 16

BIL MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM 16 ( RM 10 SEBULAN)
NILAI (RM)
1 KHAIRAT KEMATIAN AHLI  
  ** Kemalangan Jalan Raya 28,000.00
  ** Penyakit/Kematian Biasa 8,000.00
2 KHAIRAT KEMATIAN – PASANGAN AHLI 1,000.00
3 KHAIRAT KEMATIAN – ANAK AHLI (Seorang sahaja/18 tahun ke bawah) 500.00
4 KECACATAN KEKAL/HILANG UPAYA – AHLI  
  ** Kemalangan Jalan Raya Sehingga 25,000.00
  ** Penyakit Sehingga 5,000.00
5 KECACATAN KEKAL/HILANG UPAYA – PASANGAN AHLI Sehingga 1,000.00
6 KECACATAN KEKAL/HILANG UPAYA – ANAK AHLI (Seorang sahaja/18 tahun ke bawah) Sehingga 500.00
7 KEMALANGAN JALAN RAYA  
  ** Kos Perubatan Hospital Swasta Sehingga 10,000.00
  ** Kos Perubatan Klinik Sehingga 5,000.00
  ** Kos Perubatan Klinik Sehingga 5,000.00
  ** Membeli Peralatan Sokongan Sehingga 500.00
8
ELAUN HOSPITAL (Kemasukan ke hospital kerajaan maksima 100 hari @ RM 50.00/hari) Sehingga 5,000.00
9 MUSIBAH (Ragut/Denggi) Sehingga 750.00
10 PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM – AHLI (Sarjana Muda/Sarjana/PhD) 1,000.00
11 PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM – Anak Ahli  
  ** (Seorang sahaja berumur 23 tahun ke bawah – Sarjana Muda/Sarjana/PhD) 500.00
12 BENCANA (Banjir/Kebakaran/Ribut) Sehingga 500.00
13 HADIAH PERSARAAN 500.00
14 SAGUHATI MENGERJAKAN HAJI 500.00
15 KELAHIRAN ANAK 300.00
16 PERKAHWINAN 300.00
17 RAWATAN COVID-19 Sehingga 300.00

*Tertakluk kepada terma dan syarat semasa

SKIM KEAHLIAN YGMB

 • industry_other
  AHLI SKIM PLATINUM

  Manfaat yang ditambah baik kepada 51 jenis penyakit, Bantuan Anak Istimewa dan Keguguran serta Perkhidmatan Ambulans.

 • industry_finance
  AHLI SKIM EMAS

  Skim keahlian yang menjaga kebajikan setiap warga pendidik meskipun telah melepasi usia persaraan untuk menikmati manfaat yang ditawarkan sepanjang hayat perlindungan sehingga umur 79.

 • industry_travel
  AHLI SKIM 18

  Ahli Skim 18 yang menawarkan sebanyak 19 manfaat kebajikan dengan bayaran yuran RM28 sebulan telah dilancarkan pada 1 Julai 2018.

 • industry_life_healthcare
  AHLI SKIM 16

  Ahli Skim 16 dengan bayaran yuran RM10 sebulan yang menawarkan sebanyak 17 manfaat kebajikan telah dilancarkan pada tahun 2012.

 • industry-tech
  AHLI SEUMUR HIDUP

  Skim Ahli Seumur Hidup (ASH) telah diperkenalkan pada awal penubuhan YGMB dalam tahun 1994.