SESI 2019/2020

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

YGMB diketuai oleh Ahli Lembaga Pemegang Amanah yang bertanggungjawab untuk pengurusan syarikat, dasar pemerolehan dan penjualannya, perbelanjaan modal utama dan pertimbangan perkara kewangan yang penting, semuanya berada di bawah bidang kuasa Ahli Lembaga Pemegang Amanah.

Lembaga Pemegang Amanah terdiri daripada individu dengan kemahiran teknikal, keusahawanan, kewangan dan perniagaan yang diperlukan untuk meningkatkan keberkesanan prestasi pengurusan dan operasi syarikat.

Tuan Haji Aminudin AdamPENGERUSI

short brief berkaitan kelulusan dan pengalaman bagi pengerusi

Dato' Haji Abdul Raof HussinTIMBALAN PENGERUSI

short brief berkaitan kelulusan dan pengalaman bagi timbalan pengerusi

SESI 2019/2020

AHLI PANEL

Dato' Dr Abd Rahman Daud

Tuan Haji Shafruddin Ali Hussin

Tuan Haji Matsor Ismail

En. Zainudin Muda

Dato' Haji Ahmad Tarmizi Kamaruddin

Tuan Haji Shaharudin Basri Ibrahim

Dr. Haji Azhar Ahmad