RM 28 SEBULAN

AHLI SKIM 18

 

Ahli Skim 18 yang menawarkan sebanyak 18 manfaat kebajikan dengan bayaran yuran RM28 sebulan telah dilancarkan pada 1 Julai 2018. Produk terbaharu ini merupakan skim perlindungan dan kebajikan yang lebih komprehensif bagi memenuhi keperluan semasa guru-guru termasuk kakitangan sokongan Kementerian Pendidikan di seluruh negara.

Skim ini terbuka kepada warga pendidikan yang berumur 55 tahun ke bawah. Skim ini juga terbuka kepada Ahli Seumur Hidup (ASH) dan Ahli Skim 16 yang berminat untuk menukar kategori keahlian mereka mengikut terma dan syarat yang ditetapkan.

Tempoh maksimum keahlian Ahli Skim 18 adalah sehingga mencapai umur 59 tahun sahaja. Setelah tamat tempoh ini, potongan yuran bulanan melalui Sistem Potongan Gaji ANGKASA (SPGA) akan diberhentikan dan selepas itu ahli hanya layak menerima manfaat Hadiah Persaraan sahaja walaupun masih lagi berkhidmat.

Bagi ahli yang bersara awal sebelum mencapai umur 59 tahun, keahlian akan tamat secara automatik mengikut tarikh persaraan ahli berkenaan. Sebarang permohonan untuk meneruskan keahlian selepas persaraan adalah tidak diterima.

SENARAI

MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM 18

YGMB

SKIM AHLI YGMB

Ahli Seumur Hidup

Skim Ahli Seumur Hidup (ASH) telah diperkenalkan pada awal penubuhan YGMB dalam tahun 1994.

Ahli Skim 16

Ahli Skim 16 dengan bayaran yuran RM10 sebulan yang menawarkan sebanyak 17 manfaat kebajikan telah dilancarkan pada tahun 2012.

Ahli Skim 18

Ahli Skim 18 yang menawarkan sebanyak 19 manfaat kebajikan dengan bayaran yuran RM28 sebulan telah dilancarkan pada 1 Julai 2018.