MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

NOTIS MAT KALI KE-26

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-26 Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) akan diadakan pada hari Sabtu, 26 Disember 2020.