Skip to main content
x

Pengenalan

YGMB: “Yayasan Guru Malaysia Berhad”

YGMB diwujudkan pertama kali dalam sejarah pendidikan negara

untuk menjadi payung utama kepada warga pendidik, memastikan

kebajikan mereka sentiasa terbela dalam apa jua bentuk

bantuan dan sokongan yang diperlukan di samping membantu

memartabatkan profesion keguruan dalam melahirkan

modal insan berkualiti…

 

YGMB terpanggil untuk menyumbang idea, menyusun strategi

dan mengatur tindakan membantu Kementerian Pendidikan

dalam memperhebatkan lagi peranan guru-guru

dalam melestarikan lagi bidang pendidikan negara agar lebih mapan

dalam mendidik anak bangsa…

 

Maka setiap AHLI adalah pemilik utama YGMB…

YGMB… Daripada Guru Untuk Guru