YGMB

PENYATA KEWANGAN TAHUN 2019

Penyata kedudukan kewangan YGMB yang berakhir pada 31 Disember 2019 merangkumi syarikat dan kumpulan.