Skip to main content
x

Permohonan Tuntutan Sumbangan

·     Ahli yang telah disahkan keahliannya boleh menuntut manfaat kebajikan dalam        tempoh tiga (3) bulan dari tarikh kejadian.

 

·     Borang permohonan yang lengkap mestilah dikemukakan bersama dokumen-dokumen    berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua, Guru Besar atau Pegawai Kanan Kerajaan tidak lewat dari tempoh yang ditetapkan.

 

·    Tuntutan boleh dibuat bagi ahli yang tidak mempunyai tunggakan yuran tiga (3) bulan    berturut-turut. Sekiranya ahli didapati mempunyai tunggakan yuran melebihi 3 bulan, maka permohonan tuntutannya tidak akan diproses.