Skip to main content
x

Tuntutan Ahli Skim 18 (RM28 sebulan)

FAEDAH KEBAJIKAN AHLI BAHARU SKIM 18

MUAT TURUN BORANG

Khairat Kematian - Ahli

1

Khairat Kematian - Pasangan Ahli

1

Khairat Kematian - Anak Ahli

1

Keilatan Kekal Menyeluruh (Biasa)

1

Keilatan Kekal Menyeluruh (Kemalangan)

1

Keilatan Kekal Separa (Kemalangan)

1

Elaun Hospital

1

Penyakit Kritikal

1

Ragut

1

Kemalangan Jalan Raya

1

Insentif Pendidikan - Ahli

1

Insentif Pendidikan - Anak Ahli

1

Bencana

1

Saguhati Mengerjakan Haji

1

Hadiah Persaraan

1

Hadiah Kelahiran Anak

1

Hadiah Perkahwinan

1

Kos Bantuan Guaman

1
Ahli Positif COVID-19
1