Skip to main content
x

Visi & Misi

VISI

Organisasi penyayang dan berwibawa daripada guru untuk guru demi memartabatkan profesion keguruan

 

MISI

1. Mengadakan kebajikan, bantuan serta kemudahan untuk guru

2. Menjana sumber kewangan untuk mengukuhkan dana kebajikan guru

3. Membantu meningkatkan kualiti profesionalisme guru